ZARZĄDZENIE   nr 216/2004

                          Burmistrza  Miasta  Ustroń

z   dnia  10  listopada  2004r.

w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości za rok 2004r. z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz.U. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 1  ust.3 i 4 lit.b Uchwały Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń Nr XII/122/99 z dnia 21.10.1999r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
  podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Burmistrz Miasta

                                                           z a r z ą d z a

§ 1

   

Odmówić rozłożenia na raty opłaty w wysokości 2.939,74 zł za 2004r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntu P. Adama Szołdry zam. Górki Wielkie 744

§ 2

Wykonanie  zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                   BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                      Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległośći za rok 2004 z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 11:22
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 11:22