ZARZĄDZENIE 219/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2005.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r, Dz.U. Nr 142 póz.1591 z późn.zm

Burmistrz Miasta Ustroń

Zarządza

§1.

Skierować pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zwolnień

od podatku rolnego w roku 2005.

§2.

Wykonanie uchwały powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                              BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora
                                                                                  Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 11:46
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 11:46