Zarządzenie NR 225/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia l5 listopada 2004 r.

w sprawie zatwierdzenie taryfy wieloczłonowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

j.t/Dz.U.z 2001r nr.l42poz.l591 z późn.zm/

Burmistrz Miasta

§1

Kieruje pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

§2

Wykonanie uchwały powierza Zastępcy Burmistrza Miasta

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem, podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                        BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                          Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy wieloczłonowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 12:38
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 12:38