ZARZĄDZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń

Nr 227/ 2004

z dnia 15.11.2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 pozycja 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz Art. 19 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 177 z dnia 9.02.2004 r.)

Burmistrz Miasta Ustroń zarządza

§1.

W związku z przetargiem nieograniczonym na:

Dostawę bonów dla emerytowanych pracowników oświaty, powołuję komisję

przetargową na dzień 19.11,2004r godz. 11.00 w następującym składzie:

1. Aleksandra Łuckoś

2. Ireneusz Staniek

3. Jolanta Marianek

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. zamówień publicznych.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                        BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                          Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Dostawa bonów dla emerytowanych pracowników oświaty.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 13:03
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 13:03