UCHWAŁA NR XX/228/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w załączniku.


UWAGA
Roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dn. 06.07.2012 r. Stwierdzenie nieważności w części określonej w ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XX/228/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:04.06.2012 13:15
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:11.02.2013 11:16