Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 229/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15.11.2004r.

W sprawie: zmiany  treści Uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003r.

Na podstawie art. 30  ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym (tj.z 2001r.  Dz.U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta

                                  

§ 1.

Kieruje pod obrady  Sesji Rady Miasta projekt uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia powierzam z-cy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                             BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                             Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 13:15
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 13:15