ZARZĄDZENIE nr 230/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15.11.2004 r.

W sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 póz.1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta

Zarządza

&1

Kieruje pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały zmieniającej  uchwałę nr XIV/131/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.

&2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                  Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 13:32
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:03.12.2004 08:15