ZARZĄDZENIE  Nr 236 /2004

Burmistrza Miasta  Ustroń

                                                   z dnia  24 listopada  2004r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U.Nr 142 poz. 1591z 2001r. z późn. zm /

Burmistrz Miasta zarządza

§1

Skierować pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste  nieruchomości  ozn. nr  602/2 i 695/2 oraz przeniesienie własności zabudowań  i urządzeń stacji redukcyjno – pomiarowej gazu położonej  w Ustroniu  w rejonie ul.Kreta  posiadaczowi nieruchomości w dniu 5 grudnia 1990r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia  powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                     

RADCA PRAWNY                                                                        BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                         Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 14:57
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 14:57