ZARZĄDZENIE NR  239/2004

BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

      z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie powołania Komisji, która dokona szacunkowych strat spowodowanych przez gwałtowny wiatr i opady śniegu w dniach 19 i 20 listopada 2004 r.

§ 1.

Na podstawie Art. 31, 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) powołuję gminną komisję do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek gwałtownego wiatru i opadów śniegu w dniach 19-20 listopada 2004 r., w składzie:

  1. Czesław Gluza – Przewodniczący Komisji
  2. Mirosław Melcer – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Andrzej Koenig – Członek
  4. Michał Kozłowski - Członek

§ 2.

Członkowie komisji przeprowadzą w terminie do dnia 29 listopada 2004 r. wizję lokalną na posesji przy ul. Wiśniowej 2 w Ustroniu i sporządzą stosowny protokół w oparciu o wzór protokołu szkód oraz zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji, która dokona szacunkowych strat spowodowanych przez gwałtowny wiatr i opady śniegu w dniach 19 i 20 listopada 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:07.12.2004 09:44
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:07.12.2004 09:44