UCHWAŁA NR XXIV/262/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXIV/262/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:03.10.2012 08:26
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:03.10.2012 08:26