Zarządzenie nr 247/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 06 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym o (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 póz. 1591 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Ustroń

zarządza

§1.

Skierować pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta Ustroń..

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:07.12.2004 12:17
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:07.12.2004 12:19