ZARZĄDZENIE nr 249/2004
Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 06 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku  i  objęcia  udziałów  w  Wodociągach  Ziemi  Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 nr 142 póz. 1591 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

zarządza

§1

Kieruje pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie wyrażenia

zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów

w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                     Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego , wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp.z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:07.12.2004 13:07
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:07.12.2004 13:07