ZARZĄDZENIE nr 251/04

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 6 grudnia 2004

w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta

zarządza

§1.

Skierować pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na 2005r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza zastępcy Burmistrza Miasta Ustroń.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:07.12.2004 13:29
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:07.12.2004 13:29