UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r. w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:02.11.2012 13:13
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:02.11.2012 13:13