ZARZĄDZENIE  Nr  252/2004

Burmistrza Miasta  Ustroń

z dnia 6 grudnia  2004r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z późn. zm /

Burmistrz Miasta zarządza

§1

Skierować pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z parcel gruntowych ozn. 585/27, 585/40 i 585/41 położonych w Ustroniu – Hermanicach przedłużenie ul.Sportowej,  zabudowanej budynkiem handlowym drewnianym i budynkiem socjalnym oraz czterema stawami rybnymi.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia  powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                     

RADCA PRAWNY                                                                                BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                 Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.12.2004 12:10
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 12:10