Zarządzenie nr 253/ 2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 6 grudnia 2004r.

w sprawie     :    uchylająca uchwałę Rady Miasta Ustroń nr XXV/211/2004 z dnia  28 października 2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg, ulic gminnych

     Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591. z późn. zmianami )

Burmistrz Miasta

zarządza

§  1

Kieruje pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta Ustroń uchylającej uchwałę Rady Miasta Ustroń nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zaliczenia  do kategorii dróg, ulic gminnych

§  2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                   BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                   Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ustroń nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg, ulic gminnych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.12.2004 13:15
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 13:15