Zarządzenie nr 257/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 grudnia 2004r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/217/12004 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta

zarządzą

Kieruje pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV 1/217/12004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

§2.

Wykonanie uchwały powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                    Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/217/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.12.2004 14:06
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 14:06