Zarządzenie   Nr 258/2004

Burmistrza Miasta   Ustroń

z dnia 15 grudnia   2004r.

w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 

Na podstawie  art.109 ust.1 pkt.2, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn. zm./

Burmistrz Miasta

 zarządza

§ 1

Nie korzystać z przysługującego  prawa pierwokupu  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  ozn. nr pb 661/5 o pow. 0.0488 ha niezabudowanej zap. w KW 63459 Sądu Rejonowego w Cieszynie, położonej w Ustroniu przy ul.Daszyńskiego  stanowiącej własność Skarbu Państwa  w użytkowaniu wieczystym  Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z  siedzibą w Warszawie.Powyższa nieruchomość zbywana jest warunkową umową sprzedaży spisaną dnia 29 listopada 2004r. Rep.A Nr 6841/2004 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Zenona Chudka w Wodzisławiu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierza Zastępcy Burmistrza  Miasta.

                                                                                                                                      

§ 3

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                     Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.12.2004 14:10
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 14:10