Zarządzenie nr 259/2004

   Burmistrza Miasta Ustroń

   z dnia  15 grudnia  2004 r.

w sprawie : wydania zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  z  przeznaczeniem do spożycia  w miejscu  sprzedaży.

Na podstawie art.18  ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z późn.zm.) w związku z art.106 § 5 kpa (Dz.U. z 2000 r. nr 98  poz. 1071 z późn.zm.)

                                                      Burmistrz Miasta

z a r z ą d z a

§ 1.

            W związku z pozytywną opinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Ustroniu z dnia  14 grudnia   2004 r.  - wydać zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu   
sprzedaży dla :

1.       bar gastronomiczny „Dobka”            Piotr Gluza                                           pow. 18 %

Ustroń, ul.  Orłowa 1b                      Firma „Bar Dobka”                                gastronomia

                                                           Sklep Wielobranżowy                            przedłużenie

                                                           i Spożywczy

                                                          

                                                                 § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego.

       § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                                BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                                  
Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.12.2004 14:15
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 14:15