Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Urzędzie Miasta Ustroń sprawy rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego ( w przypadku spraw z zakresu administracji publicznej ), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.), a także w oparciu o przepisy szczególne obowiązujące dla poszczególnych rodzajów spraw.

O sposobie załatwienia sprawy informacji udzielają pracownicy wydziałów, do których właściwości należy załatwianie poszczególnych rodzajów spraw.

Informacje na temat przyjmowania i załatwienia poszczególnych rodzajów spraw  zamieszczone są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń w menu przedmiotowym w zakładce Usługi świadczone przez Urząd Miasta lub na Platformie E-usług Publicznych  - www.sekap.pl.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:08.01.2013 09:23
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:08.01.2013 09:26