UCHWAŁA NR XLIX/ 481/2002

RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 19 września 2002 r.

Rada Miasta uchwala:

§ 1.

Ustalić miesięczne opłaty za pobyt osób w Domu następująco:

a)       Odpłatność dla mieszkańców Ustronia za pobyt w Domu w zakresie miejsc będących w dyspozycji Miasta Ustroń wynosi miesięcznie 70 % emerytury lub renty nie mniej niż:

- 600 zł za pokój trzyosobowy od osoby

- 800 zł za pokój dwuosobowy od osoby

       - 1.200 zł za pokój jednoosobowy

b)       W uzasadnionych przypadkach, w szczególności trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej potwierdzonej  wywiadem środowiskowym pracownika socjalnego Domu może być przyjęta do Domu osoba zamieszkała w Ustroniu na zasadach niższej odpłatności nie mniejszej jednak niż 70 % emerytury lub renty miesięcznie.

c)       W przypadku wolnych miejsc będących w dyspozycji miasta do Domu mogą być przyjęte osoby spoza Ustronia na podstawie umowy na czas określony nie dłuższy niż trzy miesiące za odpłatnością miesięczną równą kosztom faktycznego utrzymania wynikającym z zatwierdzenia planu finansowego Domu na dany rok budżetowy.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 19 września 2002 ( dot. miesięcznych opłat za pobyt osób w Domu )
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:20.08.2003 11:09
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:05.09.2003 09:31