Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków za I kwartał 2005 r.

­

Zarządzenie nr 268/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie : przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków za l kwartał 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 nr 15 póz. 148 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta

zarządza

§1.

Przyjąć harmonogram dochodów i wydatków na l kwartał 2005 r. z godnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                   BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków za I kwartał 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2005 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2005 12:34 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)