Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 października 2013 r.

­Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 października 2013 r. w załączniku.
Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 października 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2013 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2013 14:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2014r." (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:31 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat" (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 1843/28" (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 609/9" (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 3461/8" (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości położonej w Ustroniu" (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2014" (Magdalena Fober)
25.10.2013 14:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
25.10.2013 13:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013" (Magdalena Fober)
25.10.2013 13:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
25.10.2013 13:57 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)