Wymiana stolarki okiennej wraz z odnowieniem elewacji w OSP Ustroń Polana

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wymiana stolarki okiennej wraz z odnowieniem elewacji w OSP Ustroń Polana

Zakres prac:

§       Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ślepym stanowiący integralną część instrukcji warunków zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana stolarki okiennej wraz z odnowieniem elewacji OSP Polana

Wymagany termin realizacji zamówienia:                           15.06.2005r.                                                

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                             Mirosław Melcer      tel. 33 8579-300

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 13.04.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________90 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty2. GWARANCJA      zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium _________10 %

Sposób przyznawania punktów

Za zaoferowanie gwarancji na wykonanie całości zamówienia 36 miesięcy oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji o 12 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 5 pkt. suma punktów za kryterium termin realizacji nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0.05 odpowiadający kryterium GWARANCJA.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 13.04.2005r.

                                                          

Ustroń, dn. 05.04.2005r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wymiana stolarki okiennej wraz z odnowieniem elewacji w OSP Ustroń Polana
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2005 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.04.2005 11:19 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)