INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W USTRONIU

­

 

 

 

 

 

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Ustroniu

 

 

 

 

 

Osobami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są:

  1. pełnomocnik komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowano w okręgu wyborczym właściwym dla obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustroń;
  2. osoba upoważniona przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 1 
Osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię, którą uwierzytelnia się w UM Ustroń po okazaniu oryginału.

 

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na druku określonym w załączniku nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (DRUK ZGŁOSZENIA JEST DOSTĘPNY W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEJ INFORMACJI)


Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka komisji;
3) numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się komisja;
4) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji

Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji.

Zgłoszenia przyjmuje:

Podinspektor SOiZK Marcin Chmiel
Urząd Miasta Ustroń
ul. Rynek 1
pok. nr 42
w godzinach od 7.30-15.30

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:


DO DNIA 2 MAJA 2014 r.

 

Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W USTRONIU
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - UM Ustroń
Informację opublikował:Marcin Chmiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2014 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.04.2019 16:09 Edycja dokumentu (Marcin Chmiel)
22.04.2014 10:15 Edycja dokumentu (Marcin Chmiel)
22.04.2014 10:14 Utworzenie dokumentu. (Marcin Chmiel)
22.04.2014 10:14 Dodano załącznik "Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf" (Marcin Chmiel)