Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń w 2005r.

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń w 2005r.

Zakres prac:

Zamówienie polega na sukcesywnym zakupie materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń. Zamówienie obejmuje zakup oraz załadowanie natomiast transport każdorazowo zostanie zorganizowany przez zamawiającego.

Orientacyjna ilość zakupów materiału kamiennego w okresie: od maja 2005 do grudnia 2005

Kliniec            6,3       -           20    mm                     -           około              300 ton

Kliniec            20        -           31,5 mm                     -           około              300 ton

Tłuczeń           31,5     -           63    mm                     -           około              300 ton.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – sukcesywny zakup materiału kamiennego

                                                          

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: inż. Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 28.04.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

  1. Kryterium CENA - waga kryterium _______________________________________100 %. Wszystkie ceny wymienione w formularzu ofert zostaną przeliczone wg następującego
     wzoru matematycznego:


Najniższa cena ofertowa                                                                  x 10 pkt.

C = ――――――――――――――――――――――――――――――

                        Cena ocenianej oferty

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów (za poszczególne ceny wymienione w ofercie będzie pomnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium CENY.


Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń pok. 1 w terminie 28.04.2005r.

                                                          

Ustroń, dn. 20.04.2005r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń w 2005r.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2005 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.04.2005 10:24 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)