Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2015

­

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność
na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Ustroń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2015”.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 19 września do dnia 3 października 2014 r., poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr. 4.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pani Magdalena Kozłowska- pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2014 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2014 09:46 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
18.09.2014 09:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały program2015.docx" (Magdalena Kozłowska)
18.09.2014 09:41 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
18.09.2014 09:40 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)
18.09.2014 09:40 Dodano załącznik "Projekt programu współpracy na rok 2015" (Magdalena Kozłowska)