UCHWAŁA NR XLII/457/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu

­
UCHWAŁA NR XLII/457/2014
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka
Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z póżn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
330 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.
Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok samorządowej instytucji kultury p.n.
Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Wantuły w Ustroniu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                      Stanisław Malina
Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLII/457/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń, Rynek 4
Informację opublikował:Edyta Kocur
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.03.2015 14:37 Utworzenie dokumentu. (Edyta Kocur)