34 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu

­
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
nr ZP.271.3.34.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na czyszczeniu 619 sztuk studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na drogach miejskich i powiatowych w Ustroniu.
Szczegółowy wykaz studzienek kanalizacji deszczowej przewidzianych do czyszczenia stanowi załącznik do umowy. Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren prac wraz ze sprzątnięciem namułu ze studzienek.

Termin realizacji zamówienia: do 22.05.2015 r.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. g)

Data udzielenia zamówienia: 31.03.2015 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej 40
Cena wybranej oferty:

50,00 zł brutto za 1 studzienkę wraz z przykanalikiem

Próg wartościowy umowy: 30 950,00 zł brutto 


Ustroń, dn. 31.03.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:34 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2015 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2015 09:30 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
04.05.2015 09:30 Dodano załącznik "ZP.272.3.34.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
01.04.2015 11:11 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)