UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu

­
UCHWAŁA NR V/39/2015
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka
Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z póżn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
330 z późn. zm.)
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
         Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok samorządowej instytucji                 kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Wantuły w Ustroniu stanowiące załączniki nr 1 i 2         do niniejszej uchwały.
§ 2.
      Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         Przewodniczący Rady Miasta

                                                                     Artur Kluz

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń, Rynek 4
Informację opublikował:Edyta Kocur
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2015 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.04.2015 13:17 Utworzenie dokumentu. (Edyta Kocur)