Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń- Centrum

­

W dniu 13.05.2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń- Centrum z siedzibą w Ustroniu złożyła ofertę na realizację zadania pn. „Upowszechnianie tradycji i kultury ochotniczego pożarnictwa poprzez obchody 120. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum”. Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z Zarządzeniem nr 146/15 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie tradycji i kultury ochotniczego pożarnictwa poprzez obchody 120. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum” oferta zostanie umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń- Centrum
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2015 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.05.2015 13:39 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
18.05.2015 13:39 Dodano załącznik "Zarz. 146/2015 Uznanie celowości" (Magdalena Kozłowska)
18.05.2015 13:36 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)