57 Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

nr ZP.271.3.57.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych w Ustroniu
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu poboczy dróg miejskich i powiatowych o szerokości 1,50 m, na terenie Miasta Ustroń wraz z uporządkowaniem terenu i sprzątnięciem skoszonej trawy.

Wykaz dróg powiatowych: Cieszyńska 3,4 km, Dominikańska 1,0 km, Jelenica 4,5 km, Lipowska 5,0 km, 3 Maja 2,0 km, Polańska 3,0 km, Równica 3,0 km, Sanatoryjna 4,0 km, Skalica 2,0 km, Skoczowska 4,0 km, Szpitalna 3,0 km, Wczasowa 5,0 km, Wiejska 1,8 km – łączna długość = 41,70 km

Wykaz dróg miejskich: A. Brody 3,5 km, Długa 1,8 km, Leśna 4,0 km, 3 Maja 0,6 km, Myśliwska 1,0 km, Nadrzeczna 2,5 km, Sportowa 2,0 km, Stawowa 1,6 km, Zdrojowa 1,5 km,  Źródlana 3,0 km, Sztwiertni 2,0km, Szeroka 2,5 km, Wiślańska 3,0 km, skrzyżowania os. Generałów 0,5 km, skrzyżowania ulic Akacjowej, Lipowej, Drozdów, Cichej, Zagajnik, Chałupniczej, Granicznej z DW 941 1,0 km – łączna długość = 30,5 km

 

Termin realizacji zamówienia:

I koszenie do 15.06.2015 r.

II koszenie do 31.07.2015 r.

III koszenie do 15.09.2015 r.           

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. g

Data udzielenia zamówienia: 26.05.2015 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej 40

Cena wybranej oferty:

0.16 zł brutto za 1 mb o szerokości 1,5m

 

Ustroń, dn. 26.05.2015  r.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:57 Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2015 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2015 14:28 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
08.06.2015 14:28 Dodano załącznik "ZP.272.3.57.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
26.05.2015 13:48 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)