JOPO 01 Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych Miasta Ustroń w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr JOPO.ZP.271.3.01.2015

Kierownik Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych Miasta Ustroń w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wybranych Szkół Podstawowych z terenu Miasta Ustroń suchych basenów rehabilitacyjnych wraz z piłeczkami będącymi ich wypełnieniem oraz schodami dostosowanymi do wysokości basenów w następujących ilościach i asortymencie:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2:
    1. Suchy basen rehabilitacyjny (1 szt.) wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej wytrzymałości, kwadratowy o wymiarach zewnętrznych 2,5 m x 2,5 m x 0,6 m z piłeczkami plastikowymi o średnicy 6 - 7 cm; ilość piłeczek - 5000 szt. Basen stanowić ma integralną całość, a we wszystkich rogach wzmocniony powinien być sztywną bizą. Zamawiający nie dopuszcza basenu ze ścianami które są ze sobą złączone nietrwałymi rzepami lub zamkami. Dno basenu stanowi mata podłogowa.
    2. Schody ze zjeżdżalnią do suchego basenu (1 szt.) - dostosowane do boku basenu.
  2. Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31:
  1. Suchy basen rehabilitacyjny (1 szt.) wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej wytrzymałości, kwadratowy o wymiarach zewnętrznych 2,5 m x 2,5 m x 0,6 m z piłeczkami plastikowymi o średnicy 6 - 7 cm; ilość piłeczek - 5000 szt. Basen stanowić ma integralną całość, a we wszystkich rogach wzmocniony powinien być sztywną bizą. Zamawiający nie dopuszcza basenu ze ścianami które są ze sobą złączone nietrwałymi rzepami lub zamkami. Dno basenu stanowi mata podłogowa.
  2. Schody ze zjeżdżalnią do suchego basenu (1 szt.) - dostosowane do boku basenu

3.Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu, ul. Kreta 6:

  1. Suchy basen rehabilitacyjny (1 szt.) wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej wytrzymałości kwadratowy o wymiarach zewnętrznych 3,0 m x 3,0 m x 0,6 m z piłeczkami plastikowymi o średnicy 6 - 7 cm; ilość piłeczek - 6000 szt. Basen stanowić ma integralną całość, a we wszystkich rogach wzmocniony powinien być sztywną bizą. Zamawiający nie dopuszcza basenu ze ścianami które są ze sobą złączone nietrwałymi rzepami lub zamkami. Dno basenu stanowi mata podłogowa.
  2. Schody ze zjeżdżalnią do suchego basenu (1 szt.) - dostosowane do boku basenu

Przykładowa wizualizacja przedmiotu zamówienia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez każdą ze szkół osobno

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Grażyna Tekielak tel. 33 8542-545

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych Miasta Ustroń w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 18.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 10.06.2015  r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:JOPO 01 Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych Miasta Ustroń w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2015 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2015 13:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
19.06.2015 13:15 Dodano załącznik "JOPO.ZP.271.3.02.2015 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf" (Józef Kuczera)
10.06.2015 10:51 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
10.06.2015 10:51 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert - Opis i specyfikacja wyposażenia.docx" (Józef Kuczera)
10.06.2015 10:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert - Opis i specyfikacja wyposażenia.docx" (Józef Kuczera)
10.06.2015 10:50 Dodano załącznik "FORMULARZ CENOWY.docx" (Józef Kuczera)
10.06.2015 10:50 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
10.06.2015 10:50 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
10.06.2015 10:49 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)