OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

­
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
budowa wielofunkcyjnego stadionu sportowego z budynkiem zaplecza, systemową przenośną trybuną z zadaszeniem, kontenerem magazynowym, budynkiem kasy oraz obiektami zagospodarowania terenu, obejmującymi: drogi wewnętrzne, parkingi, place, chodniki, piłkochwyty i ogrodzenia, przyłącza i instalacje zewnętrzne, przekładkę sieci wodociągowej, przekładkę sieci kablowej SN, przekładkę sieci napowietrznej NN, budowę zbiornika przeciwpożarowego podziemnego, budowę zjazdu z drogi publicznej, zieleń, w Ustroniu przy ul. Sportowej, na działkach oznaczonych nr: 136/11, 136/138, 136/140, 136/141, 136/142, 136/143, 197/4, 197/6, 197/11, 197/12, 197/13, 199, 5014/124 i 5014/125 ( obręb Ustroń ).

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2015 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2015 15:00 Utworzenie dokumentu. (Andrzej Gala)