Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 marca 2015 r.

­

Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 marca 2015 r. w załączniku.

Zał. nr 7 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12859&idmp=512&r=o 
Zał. nr 8 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12859&idmp=512&r=o
Zał. nr 9 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12860&idmp=512&r=o
Zał. nr 10 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12861&idmp=512&r=o
Zał. nr 11 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12880&idmp=512&r=o
Zał. nr 12 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12881&idmp=512&r=o
Zał. nr 13 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12882&idmp=512&r=o
Zał. nr 14 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12883&idmp=512&r=o
Zał. nr 15 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12884&idmp=512&r=o
Zał. nr 16 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12885&idmp=512&r=o
Zał. nr 17 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12886&idmp=512&r=o
Zał. nr 18 - uchwałą http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12887&idmp=512&r=o
Zał. nr 19 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12888&idmp=512&r=o
Zał. nr 20 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12889&idmp=512&r=o
Zał. nr 21 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12890&idmp=512&r=o
Zał. nr 22 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12891&idmp=512&r=o
Zał. nr 23 - uchwała http://ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12892&idmp=512&r=o
Komentarz

­

 

 
 
 
 
 
 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 marca 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2015 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.08.2015 08:02 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
05.08.2015 08:01 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:31 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:13 Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dot. uchwalenia statutu Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:11 Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2014 rok" (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:11 Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Ustroniu za rok 2014" (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:10 Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r." (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:09 Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad" (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:08 Dodano załącznik "Zał. nr 1. Listy obecności" (Magdalena Fober)
04.08.2015 15:07 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
04.08.2015 14:08 Dodano załącznik "Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 marca 2015 r. w załączniku" (Magdalena Fober)
04.08.2015 14:08 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)