Protokół Nr VI/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr VI/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.08.2015 08:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.08.2015 09:07 Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:07 Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:06 Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Informacja na temat przygotowania miasta do sezonu letniego 2015" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:06 Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Informacja na temat bezpieczeństwa miasta przed sezonem letnim 2015" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:05 Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:04 Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Ustroń" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:04 Dodano załącznik "Zał. nr 7 - Sprawozdanie z działalności MBP w Ustroniu za 2014 rok" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:03 Dodano załącznik "Zał. nr 8 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej " (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:02 Dodano załącznik "Zał. nr 18 - Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych" (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:01 Dodano załącznik "Zał. nr 19 - Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu 29 stycznia, 26 lutego oraz 26 marca 2015 r." (Magdalena Fober)
10.08.2015 09:00 Dodano załącznik "Zał. nr 20 - Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Burmistrza Miasta " (Magdalena Fober)
10.08.2015 08:59 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
05.08.2015 08:08 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)