81 Modernizacja kraty mechaniczno-kanałowej oraz praso-płuczki zainstalowanej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.81.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja kraty mechaniczno-kanałowej oraz praso-płuczki zainstalowanej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kraty mechaniczno-kanałowej typu FONTANA SCC-VM 900x1400/900x3/700 oraz praso-płuczki typu FONTANA LSP 250X3750/6200 zainstalowanych na oczyszczalni ścieków w Ustroniu.

 1. Zakres modernizacji kraty FONTANA SCC-VM 900x1400/900x3/700 obejmuje:
 1. Wymianę wszystkich elementów taśmy filtracyjnej kraty (rolki, podkładki, pierścienie, haki, łączniki taśmy, płytki boczne),
 2. Wymianę szczotek czyszczących taśmę (górna, dolna),
 3. Wymianę fartuchów uszczelniających,
 4. Wymianę prowadnic taśmy (odcięcie starych prowadnic, wspawanie nowych prowadnic z elementami wymiennymi).
 1. modernizacji praso-płuczki FONTANA LSP 250X3750/6200 obejmuje:
 1. Wymianę spirali z elementem sprzęgłowym oraz wałkiem,
 2. Wymianę uszczelnienia,
 3. Wymianę prowadnic.
 1. Do modernizacji powyższych urządzeń należy użyć materiałów takich jak stal kwasoodporna, tworzywo sztuczne.
 2. Zakres zamówienia obejmuje również uruchomienie modernizowanych urządzeń, a także szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji wybranych przedstawicieli Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Ustroniu oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.81.2015 – Modernizacja kraty mechaniczno-kanałowej oraz praso-płuczki zainstalowanej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 20.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 12.08.2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:81 Modernizacja kraty mechaniczno-kanałowej oraz praso-płuczki zainstalowanej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2015 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.08.2015 10:36 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
27.08.2015 10:36 Dodano załącznik "ZP.271.3.81.2015 Unieważnienie postępowania.pdf" (Józef Kuczera)
12.08.2015 12:30 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.08.2015 12:30 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
12.08.2015 12:30 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
12.08.2015 12:30 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)