INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach I ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń

­

Informacja w załączniku

Komentarz

­

Informacja o wynikach I ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 18 listopada 2015r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń.

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Ustroniu

przy  ul. Sportowej oznaczona nr 133/1 o pow. 0,2312 ha (obręb Ustroń)

zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

brak wpłaty wadium w terminie określonym w ogłoszeniu, tym samym nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 140.569,60zł netto.

Cena osiągnięta w przetargu: nie ustalono

Osoba ustalona jako nabywca: nie wyłoniono nabywcy.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń przy ul. Rynek 1

na okres 7 dni oraz na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń. 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach I ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2015 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2015 11:00 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)