OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Sportowej, składającej się z działki oznaczonej nr 133/1 o pow.0,2312 ha objętej księgą wieczystą Nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie

­

Ogłoszenie w Załączniku

Komentarz

­

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2016r.

Burmistrz Miasta Ustroń

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej            w Ustroniu przy ul. Sportowej oznaczonej nr 133/1 o pow. 0,2312 ha (obręb Ustroń) zapisanej                w księdze wieczystej nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przetarg odbędzie się w dniu: 4 luty 2016r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Ustroń w Biurze Rady Miasta (pokój nr 38).

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 133/1 o pow. 0,2312 ha położonej w Ustroniu przy ul. Sportowej, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie, przeprowadzony w dniu 18 listopada 2015r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Ustroń zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza : 140.569,60 zł

(słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć zł i 60/100)

   Wysokość wadium : 14.056,96 zł

(słownie: czternaście tysięcy pięćdziesiąt sześć zł i 96/100)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 1 lutego 2016r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Sportowej, składającej się z działki oznaczonej nr 133/1 o pow.0,2312 ha objętej księgą wieczystą Nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2016 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2016 11:20 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)