Protokół Nr XIII/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Protokół Nr XIII/2015 z Sesji Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2016 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.03.2016 14:19 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
04.02.2016 15:52 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
04.02.2016 14:56 Dodano załącznik "Zał. nr 16 - Plan sesji tematycznych Rady Miasta Ustroń na rok 2016" (Magdalena Fober)
04.02.2016 12:26 Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej" (Magdalena Fober)
04.02.2016 12:25 Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta ustroń dotyczących programu współpracy miasta ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" (Magdalena Fober)
04.02.2016 12:23 Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
04.02.2016 12:21 Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
04.02.2016 12:19 Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad" (Magdalena Fober)
04.02.2016 12:19 Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności" (Magdalena Fober)
03.02.2016 09:44 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)