INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wynikach konkursu ofert na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym „pojemników na odzież używaną”.

­

treść informacji w załączniku

 

Komentarz

­

INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wynikach konkursu ofert na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną”, który został przeprowadzony w dniach 03.06.2016 – 22.06.2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń.

Komisja konkursowa dokonała na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2016r. wyboru oferty Pana Krzysztofa Kaczorowskiego prowadzącego firmę P.H.U. „NORD”   KRZYSZTOF KACZOROWSKI z siedzibą w Warszawie (02-904) przy ulicy Bernardyńskiej 16/43, reprezentowaną przez Pana Piotra Pisarskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.09.2013r. uzasadniając, że jest to jedyna oferta, a zarazem najkorzystniejsza pod względem zaproponowanej miesięcznej stawki czynszu i wynosi 33zł/m² + VAT(23%) oraz że oferent spełnił zawarte w konkursie warunki.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń na okres 7 dni.

 

Ustroń, dnia  29.06.2016r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wynikach konkursu ofert na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym „pojemników na odzież używaną”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2016 15:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.06.2016 15:43 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)