Wykonanie druku monografii Ustronia

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie druku monografii Ustronia

Zakres prac:

Ilość - 600 egzemplarzy

Format B5,

Papier: kreda mat 80g .

Ilość stron 600 w tym 150 str. w pełnym kolorze ( 3 mapy), reszta dwa kolory,

Całość monografii szyta.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – druk monografii.

Wymagany termin realizacji zamówienia:               31.10.2005r.                                                 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                             Damian Szlęk tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 03.10.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 03.10.2005r. o godzinie 11:00.

                                                          

Termin i miejsce podpisania umowy Urząd Miasta Ustroń lok. 33 dzień 04.10.2005r. godz. 15:00

Ustroń, dn. 23.09.2005r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie druku monografii Ustronia
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2005 15:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2005 15:51 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)