OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Granicznej, Skoczowskiej, Laskowej i Katowickiej – uzupełnienia -  na terenie działek nr : 227/39, 227/23, 227/46, 227/45, 227/77, 227/67, 227/114, 227/48 [ wszystkie w/w obr. Hermanice ] oraz 224/9, 655/7, 144/12, 222/1, 144/11, 142/8 [ wszystkie w/w obr. Nierodzim ].

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2016 15:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2016 00:04 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Jarosław Grzybowski)
14.12.2016 15:06 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Grzybowski)