x 
Drukuj
Ireneusz Staniek 07.10.2003 12:03

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Ustroń w latach 2004 - 2006

­

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 140 z dnia 18.09.2003

POZYCJA 60512.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8579-320, e-mail: kerix@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Ustroń w latach 2004 – 2006.

 (PKWiU: 45.31.4)

Miejsce realizacji: Miasto Ustroń.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 01.01.2004 - 31.12.2006.

Termin realizacji (pożądany) - 01.01.2004 - 31.12.2006.

Wadium - 10000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 33, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Siemiński, Ireneusz Staniek, e-mail: kerix@poczta.onet.pl, tel. 33 8579-320, lok. 33, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 33.

Termin składania ofert upływa dnia 05.11.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 24.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

Spełnią wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Ustroń w latach 2004 - 2006
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2003 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.10.2003 12:03 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)