Ogłoszenie ws. przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

­

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w dniach od 16 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego:

  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Szymon Kaleta.

 

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie ws. przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Szymon Kaleta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2017 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2017 23:06 Edycja dokumentu (Szymon Kaleta)
15.12.2017 23:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały ws. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Szymon Kaleta)
15.12.2017 23:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały ws. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi" (Szymon Kaleta)
15.12.2017 23:04 Dodano załącznik "Uzasadnienie projektu uchwały ws. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Szymon Kaleta)
15.12.2017 23:03 Dodano załącznik "Uzasadnienie projektu uchwały ws. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi" (Szymon Kaleta)
15.12.2017 23:02 Dodano załącznik "Informacja o przedmiocie proponowanych zmian" (Szymon Kaleta)
14.12.2017 08:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi" (Szymon Kaleta)
13.12.2017 11:41 Edycja dokumentu (Szymon Kaleta)
13.12.2017 11:40 Edycja dokumentu (Szymon Kaleta)
13.12.2017 11:38 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Szymon Kaleta)
13.12.2017 11:38 Edycja dokumentu (Szymon Kaleta)
12.12.2017 14:45 Utworzenie dokumentu. (Szymon Kaleta)