Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

­

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie Zarządzenia nr 64/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 marca 2018 r., w dniach od 9 - 15 marca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Alicja Żyła.

 

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - UM Ustroń
Informację opublikował:Marcin Chmiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.03.2018 15:09 Edycja dokumentu (Marcin Chmiel)
08.03.2018 14:09 Edycja dokumentu (Marcin Chmiel)
08.03.2018 14:08 Dodano załącznik "Uzasadnienie okręgi.pdf" (Marcin Chmiel)
08.03.2018 14:08 Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały (2).pdf" (Marcin Chmiel)
08.03.2018 14:08 Dodano załącznik "Projekt uchwały (2).pdf" (Marcin Chmiel)
08.03.2018 14:07 Utworzenie dokumentu. (Marcin Chmiel)