Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 marca 2018 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 marca 2018 r.  w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 marca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2018 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.03.2018 12:32 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:31 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:30 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń do roku 2020" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:29 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:28 Dodano załącznik "projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:27 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:26 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:26 Dodano załącznik "projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:25 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:25 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:24 Dodano załącznik "projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:23 Dodano załącznik "projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
20.03.2018 12:22 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)