Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2018 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2018 r. w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2018 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.05.2018 11:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ustroniu przy ul. Sportowej 5" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu jej udzielenia i sposobu rozliczania" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2017 rok" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017" (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:18 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 (Magdalena Fober)
29.05.2018 11:18 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)