Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 czerwca 2018 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 czerwca 2018 r. w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 czerwca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2018 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.06.2018 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli " (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:18 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:18 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:18 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Termy Ustroń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu w organizacji" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:15 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:12 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:11 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:10 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:09 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń " (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:08 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018" (Magdalena Fober)
20.06.2018 14:08 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18,3985/19, 3985/54 i 3985/56" (Magdalena Fober)
20.06.2018 13:42 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)