Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 13 września 2018 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 13 września 2018 r. w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 13 września 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2018 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.09.2018 14:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ,,Za zasługi dla Miasta Ustronia" członkom Estrady Ludowej ,,Czantoria"" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ustroniu przy ul. Sportowej 5" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstapienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Termy Ustroń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu w organizacji" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Województwa Śląskiego, położonych w pasie drogi ul. Zdrojowej" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej" (Magdalena Fober)
12.09.2018 14:35 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
11.09.2018 15:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
11.09.2018 15:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
11.09.2018 15:00 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)